מבצע!

מאה סיפורים חסר אחד - אגדות כתב יד ירושלים בפולקלור היהודי של ימי הביניים

עֵלי יסיף
על הספרהמחבריםמתוך הספרביקורות ועודעטיפת הספר

עטיפת הספרגודל אות:

תיאור

במרכז הספר נמצא קובץ בן תשעים ותשעה סיפורים המתפרסם כאן במלואו לראשונה. אף שכתב היד שבו מועתק קובץ 'מאה סיפורים חסר אחד', הוא בן ראשית המאה השש-עשרה, רוב סיפורי הקובץ, ובוודאי החשובים שבהם, נוצרו סביב שנת 1300.

זהו קובץ הסיפורים המקיף והחשוב ביותר של התרבות היהודית של ימי הביניים שהגיע לידינו. סיפורי הקובץ העשיר והמגוון מאפשרים לנו לצאת מעולמם של חכמים ולגלות את דעותיהם, את חרדותיהם ואת תקוותיהם של יהודים מכל שכבות החברה היהודית בת הזמן.

הם מתארים יחסים לעתים מורכבים של קרבה ולעתים של איבה בין למדנים לבורים, בין עשירים לעניים, בין גברים לנשים ובין יהודים לבין חברת הרוב הנוצרית. הם מתארים את היחסים רבי הפנים בין עולמם של בני האדם לעולמם של מלאכים ושדים, עולמות שהטבעי והעל טבעי משמשים בהם בערבוביה.

עֵלי יסיף מוביל את הקורא בסמטאות העבר–מאיר זוויות הנסתרות מעיניו של הלא-מומחה, מסביר הקשרים ומפרש ביטויים ורעיונות שמשמעותם נעלמה מאתנו עם השנים. הספר הזה הוא תרומה חשובה לחקר תרבות ימי הביניים בכלל ולחקר הפולקלור היהודי בפרט.

מתוך הספר, ט"ו: מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל, ובא זאב ונטל את בנו מאצלו ולא פסק מתפילתו. וכשסיים את תפילתו אמרו לו תלמידיו, רבי, לא חסת בעצמך שבא זאב ונטל את בנך מאצלך? א"ל, אל יבואו עלי(ו) שלא חסתי בו בשביל התפילה.

ולא הספיק לגמור את הדבר עד שהחזיר הזאב את התינוק ואמרו לו, מה עשו לך? אמר להם, הכניסוני לחורבה פלונית ושמעתי בת קול שהיא אומרת למעלה, לא על זה שלחתיך אלא על פלוני בן פלוני שלחתיך. לא הספיק לגמור את הדבר ששמע קול צווחים ואמרו, פלוני בן פלוני נטלו זאב.

מתוך הספר, מ"ה: מעשה ברב כהנא שהיה ארוך מכל דורו והיו ליצני הדור באים ואמרו לו, את(!) כהנא? הואיל ואת ארוך אתה שומע מה אומרים בשמים, ובא וספר לנו. וכשהקפיד עליהם היה מענישן שמתו. ומרוב גבורתו מינהו אביו רועה על הבהמות.

פעם אחת בא ארי בין האתונות ולקח אחת מהן, וירא להגיד לאביו. ותפש הארי בשם המפורש והיה מטריחו בריחים במקום האתון. ועברו שבועיים שלא נכנס אביו ברחיים. תמה אביו על שלא הניחו לילך בריחים. ופעם נכנס בעל כרחו וראה שהארי עמד והטריחו בריחים.

ושאל לו מהיכן בא לו הארי. וסיפר לו כל המאורע. א"ל ובשביל אתון הטרחת שם קונך? משביע אני עליך שתגלה לא"י ולא תגלה שאתה בן תורה עד ז' שנים. הלך וקיים מצות אביו. וכיון שבא לא"י אמרו לו לרבי יוחנן שהוא ראש ישיבה, ארי עלה מבבל.

תוכן העניינים

דברי הקדמה
מבוא: קובץ 'מאה סיפורים' בתרבות העממית של ימי הביניים

א. קובצי הסיפורים בספרות העברית של ימי הביניים
ב. קובץ 'מאה סיפורים': זמנו והקשריו
ג. מבנה קובץ הסיפורים והרכבו
ד. אגדות חז"ל מסופרות מחדש
ה. סיפור ומוסר ב'מאה סיפורים'
ו. אגדות גולה: יהודים, נוצרים ומה שביניהם
ז. בתוככי העולם היהודי: על גבולות ומחלוקות
ח. לא גטו תרבותי: בראי הפולקלור האירופי
ט. הקול האחר: סיפורי נשים ב'מאה סיפורים'
י. שדים, מתים ומלאכים: העולם שמעבר

קובץ הסיפורים
הערות לסיפורים
נספחים
נספח א החיבורים המועתקים בכתב יד ירושלים
נספח ב סיפורים משותפים ל'מאה סיפורים' ול'ספר המעשים'
נספח ג תהא לך מעשה מלך המשיח
קיצורים ביבליוגרפיים
מפתח כללי

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “מאה סיפורים חסר אחד”

האימייל לא יוצג באתר.

פרופ' עֵלי יסיף מלמד בבית הספר למדעי היהדות ומחזיק הקתדרה ע"ש צבי ושרה ברגר לחקר התרבות העממית היהודית באוניברסיטת תל-אביב. הוא פרסם ספרי מחקר ומאמרים רבים בחקר הפולקלור היהודי והסיפור העברי בימי-הביניים. ספרו, 'אגדת צפת: חיים ופנטסיה בעיר המקובלים' זכה בפרס יעקב בהט לספר העיון הטוב ביותר לשנת 2009.

מאה סיפורים חסר אחד | הקדמה

במרכז הספר שלפנינו עומד קובץ בן תשעים ותשעה סיפורים, המתפרסם כאן במלואו לראשונה. על חשיבותו של קובץ האגדות עמד נחמיה בריל, שכבר בשנת 1889 פרסם תיאור של כתב היד שבו נעתק הקובץ, תוך דגש מיוחד על כמה מן הסיפורים שאת נוסחם העברי הדפיס ואף תרגם לגרמנית.

ריכוז כה גדול ועשיר של סיפורי עם מתקופה רחוקה, הוא אוצר נדיר שיש לאמצו ולהקדיש לו תשומת לב מיוחדת. אני רואה בספר הנוכחי פרק המשך לספרי הקודם 'כמרגלית במשבצת: קובץ הסיפורים העברי בימי הביניים' (תשס"ד), שבו הוקדש פרק לכל אחד מקובצי הסיפורים העבריים המרכזיים מתקופת ימי הביניים.

בצד 'ספר המעשים' מראשית המאה השלוש עשרה, הכולל שישים וארבעה סיפורים, המתואר שם בפירוט, יש לראות בקובץ הנוכחי את אחד מעמודי התווך של הסיפורת העברית בימי הביניים. אף שכתב היד שבו מועתק קובץ 'מאה סיפורים חסר אחד' (כפי שאני מכנה את הקובץ, או לשם הקיצור 'מאה סיפורים') הוא בן ראשית המאה השש עשרה, רוב סיפורי הקובץ, ובוודאי החשובים שבהם, נוצרו סביב שנת 1300 , כפי שאני מבקש להוכיח להלן.

חשיבותה של טענה זו מובנת מאליה: הסיפורים משקפים תנאי־חיים, מנטליות, מתחים ואינטרסים שרווחו בקרב הקהילות היהודיות באשכנז בשיאם של ימי הביניים. עם זאת ייחודם וחשיבותם של הסיפורים אינם מצויים רק בכך, כי על אלה שמענו ויודעים אנו מכתביהם של בעלי הלכה, פילוסופים, מיסטיקנים ובעלי המוסר של התקופה. חשיבותם של הסיפורים האנונימיים, המצויים לפנינו בנוסחאות רבות ושונות שבוודאי הילכו במסורות שבעל פה הרבה לפני שהועלו על הכתב כאן, היא שהם סיפורים שנוצרו או סופרו על ידי שכבות העם הרחבות.

לכן משקפים הם את עולמם, את דעותיהם, את חרדותיהם וציפיותיהם, ולאו דווקא של המלומדים והמנהיגים. בחקר התרבות היהודית של ימי הביניים נעדר כמעט לחלוטין הממד העממי המקיף את שכבות החברה הרחבות.

אני מבקש להציע את אוסף האגדות הגדול שלהלן כאחד מבסיסי הנתונים החשובים והעקרוניים להכרת החברה היהודית הרחבה והעממית.

עם כל זאת, וכפי שנוהג אני לומר לתלמידיי, פרקי המחקר והפרשנות שאני מציע לסיפורים ניתנים לדיון ולמחלוקת, לקבלה או לדחייה, אבל הטקסטים — לעולם עומדים. את עיקר חשיבותו של הספר רואה אני בפרסום קובץ הסיפורים הגדול — אולי קובץ הסיפורים העברי המקיף והחשוב ביותר בתרבות היהודית של ימי הביניים – שישמש מעתה, כך אני מקווה, מקור למחקריהם של חוקרי ספרות והיסטוריונים של ימי הביניים, פולקלוריסטים וחוקרי תרבות, חוקרי הלשון העברית והחברה היהודית, אך בעיקר לעיונם של כל מי שתרבות העבר היהודית קרובה ללבם.

כמה חוקרים של הסיפור העברי בימי הביניים עמדו על חשיבות הקובץ, ובעיקר התעניינו באוסף האגדות/השבחים הקדום ביותר הידוע לנו על אבות חסידי אשכנז, רבי שמואל ורבי יהודה החסיד. נחמיה בריל ויעקב מייטליס, וייבדלו לחיים ארוכים יוסף דן, שרה צפתמן ויוסף במברגר, קידמו בעבודותיהם את המחקר על קובץ הסיפורים. הפניות לפרסומים אלה נמצאות במהלך הדיון שלהלן, אך אני מבקש להודות לאחרונים אף כאן על תרומתם להבנתו ולמחקרו של קובץ הסיפורים החשוב.

כתב היד שבו כלול קובץ הסיפורים התגלגל בדרך שאינה ידועה לנו מגרמניה של המאה השש עשרה אל בית הספרים הלאומי בירושלים. על הרשות לעיין בכתב היד, ועל העזרה ומאור הפנים אני מבקש להודות לגב' יעל אוקון, מנהלת מחלקת כתבי היד בבית הספרים הלאומי.

קפדנותה ובקיאותה יוצאות הדופן של תלמידתי עוה"ד שושי מלכי־ גמליאלי הסירו מספר זה שגיאות ושיבושים רבים. היא אף טרחה על המפתח הכולל. תודתי נתונה לה אף כאן.

ספר זה נתמך, לכל אורך המחקר והעבודה עליו, על ידי הקתדרה ע"ש צבי ושרה ברגר לחקר התרבות העממית היהודית באוניברסיטת תל־אביב. הוצאת הספרים של אוניברסיטת תל־אביב השקיעה מאמץ רב כדי להקנות לספר זה תוכן וצורה נאים וראויים. על כך מבקש אני להודות, ובעיקר לרעי פרופ' אביעד קליינברג מנהל הוצאת הספרים, על קריאתו הקפדנית והערותיו המחכימות.

תל־אביב, 2

ביקורות ועוד

הספר ראה אור בסוף חודש דצמבר 2013

 

מאה סיפורים חסר אחד
אגדות כתב יד ירושלים בפולקלור היהודי של ימי הביניים
מאת: עֵלי יסיף

מהדורה ראשונה: דצמבר 2013

הביא לדפוס והוסיף מבואות והערות:
עֵלי יסיף
מחיר מומלץ: 84 ש”ח
עיצוב עטיפה: יעל בר־דיין

על העטיפה: Master of the Ingeborg Psalter, The Fool with Two Demons, after 1205, Tempera colors and gold leaf on parchment, Noyon (probably), France, Europe, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 66, fol. 56

כריכה רכה
351 עמודים

מסת"ב: 978-965-7241-60-8

Ninety-Nine Tales
The Jerusalem Manuscript Cycle of Legends in Jewish Folklore of the Middle-Ages
Eli Yassif
ISBN: 978-965-7241-60-8

עטיפת הספר

מאה סיפורים חסר אחד

84.00 70.00

במרכז הספר נמצא קובץ בן תשעים ותשעה סיפורים המתפרסם כאן במלואו לראשונה. אף שכתב היד שבו מועתק קובץ מאה סיפורים חסר אחד, הוא בן ראשית המאה השש-עשרה, רוב סיפורי הקובץ, ובוודאי החשובים שבהם, נוצרו סביב שנת 1300. זהו קובץ הסיפורים המקיף והחשוב ביותר של התרבות היהודית של ימי הביניים שהגיע לידינו. סיפורי הקובץ העשיר והמגוון מאפשרים לנו לצאת מעולמם של חכמים ולגלות את דעותיהם, את חרדותיהם ואת תקוותיהם של יהודים מכל שכבות החברה היהודית בת הזמן.

 

המלאי אזל

קטגוריות: ,

תיאור

במרכז הספר נמצא קובץ בן תשעים ותשעה סיפורים המתפרסם כאן במלואו לראשונה. אף שכתב היד שבו מועתק קובץ 'מאה סיפורים חסר אחד', הוא בן ראשית המאה השש-עשרה, רוב סיפורי הקובץ, ובוודאי החשובים שבהם, נוצרו סביב שנת 1300.

זהו קובץ הסיפורים המקיף והחשוב ביותר של התרבות היהודית של ימי הביניים שהגיע לידינו. סיפורי הקובץ העשיר והמגוון מאפשרים לנו לצאת מעולמם של חכמים ולגלות את דעותיהם, את חרדותיהם ואת תקוותיהם של יהודים מכל שכבות החברה היהודית בת הזמן.

הם מתארים יחסים לעתים מורכבים של קרבה ולעתים של איבה בין למדנים לבורים, בין עשירים לעניים, בין גברים לנשים ובין יהודים לבין חברת הרוב הנוצרית. הם מתארים את היחסים רבי הפנים בין עולמם של בני האדם לעולמם של מלאכים ושדים, עולמות שהטבעי והעל טבעי משמשים בהם בערבוביה.

עֵלי יסיף מוביל את הקורא בסמטאות העבר–מאיר זוויות הנסתרות מעיניו של הלא-מומחה, מסביר הקשרים ומפרש ביטויים ורעיונות שמשמעותם נעלמה מאתנו עם השנים. הספר הזה הוא תרומה חשובה לחקר תרבות ימי הביניים בכלל ולחקר הפולקלור היהודי בפרט.

מתוך הספר, ט"ו: מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל, ובא זאב ונטל את בנו מאצלו ולא פסק מתפילתו. וכשסיים את תפילתו אמרו לו תלמידיו, רבי, לא חסת בעצמך שבא זאב ונטל את בנך מאצלך? א"ל, אל יבואו עלי(ו) שלא חסתי בו בשביל התפילה.

ולא הספיק לגמור את הדבר עד שהחזיר הזאב את התינוק ואמרו לו, מה עשו לך? אמר להם, הכניסוני לחורבה פלונית ושמעתי בת קול שהיא אומרת למעלה, לא על זה שלחתיך אלא על פלוני בן פלוני שלחתיך. לא הספיק לגמור את הדבר ששמע קול צווחים ואמרו, פלוני בן פלוני נטלו זאב.

מתוך הספר, מ"ה: מעשה ברב כהנא שהיה ארוך מכל דורו והיו ליצני הדור באים ואמרו לו, את(!) כהנא? הואיל ואת ארוך אתה שומע מה אומרים בשמים, ובא וספר לנו. וכשהקפיד עליהם היה מענישן שמתו. ומרוב גבורתו מינהו אביו רועה על הבהמות.

פעם אחת בא ארי בין האתונות ולקח אחת מהן, וירא להגיד לאביו. ותפש הארי בשם המפורש והיה מטריחו בריחים במקום האתון. ועברו שבועיים שלא נכנס אביו ברחיים. תמה אביו על שלא הניחו לילך בריחים. ופעם נכנס בעל כרחו וראה שהארי עמד והטריחו בריחים.

ושאל לו מהיכן בא לו הארי. וסיפר לו כל המאורע. א"ל ובשביל אתון הטרחת שם קונך? משביע אני עליך שתגלה לא"י ולא תגלה שאתה בן תורה עד ז' שנים. הלך וקיים מצות אביו. וכיון שבא לא"י אמרו לו לרבי יוחנן שהוא ראש ישיבה, ארי עלה מבבל.

תוכן העניינים

דברי הקדמה
מבוא: קובץ 'מאה סיפורים' בתרבות העממית של ימי הביניים

א. קובצי הסיפורים בספרות העברית של ימי הביניים
ב. קובץ 'מאה סיפורים': זמנו והקשריו
ג. מבנה קובץ הסיפורים והרכבו
ד. אגדות חז"ל מסופרות מחדש
ה. סיפור ומוסר ב'מאה סיפורים'
ו. אגדות גולה: יהודים, נוצרים ומה שביניהם
ז. בתוככי העולם היהודי: על גבולות ומחלוקות
ח. לא גטו תרבותי: בראי הפולקלור האירופי
ט. הקול האחר: סיפורי נשים ב'מאה סיפורים'
י. שדים, מתים ומלאכים: העולם שמעבר

קובץ הסיפורים
הערות לסיפורים
נספחים
נספח א החיבורים המועתקים בכתב יד ירושלים
נספח ב סיפורים משותפים ל'מאה סיפורים' ול'ספר המעשים'
נספח ג תהא לך מעשה מלך המשיח
קיצורים ביבליוגרפיים
מפתח כללי

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “מאה סיפורים חסר אחד”

האימייל לא יוצג באתר.