יצירת קשר

יצירת קשר 
טלפון: 03 – 6405660    03 – 6405661

פקס: 03 – 6405662

כתובת ההוצאה:

הוצאת אוניברסיטת תל-אביב ע"ש חיים רובין
בניין גילמן למדעי הרוח, קומה 4, חדר 402
קמפוס אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב 699752

פרופ' אביעד קליינברג – מנהל ההוצאה לאור

קטיה בר לב – מרכזת ההוצאה לאור
katybarlev@tauex.tau.ac.il