הגשת כתבי יד

הגשת כתבי יד
ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב על שם חיים רובין מעונינת בכתבי עיון מקוריים בכל תחומי הידע: מחקרים מדעיים, מסות וכתבי הגות.
ההוצאה מפרסמת כתבי יד לאחר שיפוט על-ידי מומחים. ועדת העורכים מחליטה אם להפנות את כתב היד לקוראים או לדחות אותו. כתב יד שהקוראים המליצו על פרסומו ושהמלצתם נתקבלה על-ידי ועדת העורכים יועברו לעריכה מדעית ולשונית באיכות הגבוהה ביותר. כל ספר שיתפרסם בהוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב, יהיו אשר יהיו סיכוייו המסחריים, יזכה לפרסום וליחסי ציבור יאים.
כתבי יד בעברית, כתובים בלשון ברורה, יש לשלוח בקובץ WORD לכתובת הדואר האלקטרוני: katybarlev@tauex.tau.ac.il

משרדי ההוצאה יהיו סגורים בתאריכים 15.09.21-28.09.21 ספרים שיוזמנו בתאריכים אלה- יישלחו בדואר ב-29.09.21 חג שמח ומועדים לשמחה! סגור