ספרים חדשים

משרדי ההוצאה יהיו סגורים בתאריכים 29.12.19-01.01.20. ספרים שיוזמנו בתאריכים אלה- יישלחו בדואר ב-05.01.20 סגור